Linnéas Kroppsvård

DEN SJÄLVLÄKANDE MÄNNISKAN

DEN SJÄLVLÄKANDE MÄNNISKAN

Det finns mycket vi kan göra för att stärka den läkande kraft som ger ett långt och friskt liv. Denna populära föreläsning tar upp kosten och livsstilen som stärker hälsan, stimulerar kropp och hjärna samt motverkar åldrandet. Föreläsningen basaras bla på Sanna Ehdin som har samlat 20 års kunskaper, forskning och erfarenheter till en unik helhetssyn i sina bästsäljande böcker Den självläkande människan och Kok-konst för den självläkande människan

Här presenteras det nya hälsotänkande med en ny syn på människan och ger en spännande översikt över de senaste forskningsrönen. Nu går vi från ett sjukvårdstänkande till ett förebyggande frisktänkande.

Följande behandlas i föredraget:

Genvägen till god hälsa *hur man stärker det friska genom att äta en mat som främjar hälsan och skapar balans i kroppen. *Stress och utbrändhet kan förebyggas genom kost och livsstil. *Optimera din hälsa genom att ta reda på dina individuella behov. *Hur vi kan påverka vårt välbefinnande genom tankens kraft. *Känslornas betydelse och hur man ökar sin empatiska begåvning. *Exempel på olika sätt att höja livsenergin och livskvalitén.

Stärk din självläkande kraft! Denna föreläsning går djupare in på det som främjar vår naturliga självläkande förmåga och skapar en god hälsa. Linnéa Danell berättar personligt utifrån erfarenheter av sin egna och andras läkning. Vi tar upp mekanismerna för att skapa biobalans och harmoni i kropp och sinne, vilket ger de bästa förutsättningar för läkning. Vi tar upp problem relaterade till tarmhälsan, individuella kostbehov.

Det är (nästan) aldrig för sent att läkas och med livsstilens hjälp kan vi programmera om vår kropp till hälsa och läkning. Personlig utveckling, medvetenhet och god hälsa går hand i hand och främjar varandra. Vi gör flera praktiska övningar och det finns gott om tid för frågor och att dela erfarenheter.

Kostens betydelse för hälsan

Maten är basen i vår energitillförsel och vi kan definitivt äta oss friskare med högvärdig näring. Vi har till och med förutsättningar att bli vitala 120-åringar! Maten påverkar immunförsvaret, hälsan, humöret och känslorna och alla kan förstärka sin potential genom att äta en bra baskost och lära sig skilja på sjukkost och friskkost. Genom att äta mat enligt våra individuella förutsättningar och ta kosttillskott stärker man kroppens uppbyggande processer och motverka de nedbrytande. Maten motverkar inflammation och främjar biobalans. Ta del av de senaste rönen om kosten som stärker hälsan, stimulerar kropp och hjärna samt motverkar åldrandet.

HQ

Kraften ligger hos oss, vi har den personliga förmågan att skapa något bättre för oss själva och vår omvärld. Det är ungefär som att upptäcka en ny energikälla som aldrig sinar. Nyckeln till detta ligger i att utveckla de personliga värdena och skaffa sig ett helhetsperspektiv. Vi är på väg in i en helt ny tid där relationer, värden, medvetenhet, hälsa, miljö, personlighet och andlighet spelar en stor roll. Välkommen till relationssamhället!

Själens läkande kraft

Vad är det som gör att en del människor spontanläker? Vad innebär läkning på en djupare nivå och hur når man det? Vår hjärna är uppkopplad för andlighet och vi har en själslig intelligens - SQ - som är viktig för vår existens. Den behövs för att skapa sammanhang, samband och mening i livet. Andlig medvetenhet är helt enkelt en viktig del av god hälsa och ett gott liv. Här tas upp hur vi själva kan stödja läkningsprocesserna på ett djupare plan och hur andlig näring stärker vår kapacitet.

Kortare eller längre föreläsningar/föredrag Kontakta mig för offert Linnéa Danell Sundström Näringsterapeut