Linnéas Kroppsvård

Naturen + Maten = Hälsan för den självläkande människan

NATUREN - MATEN - HÄLSAN för den självläkande människan

Kurs som lär dig sambanden mellan: Naturen- Maten- Hälsan

Syfte: Att kunna se näringssambanden i naturen och hur den påverkar oss och vår hälsa. Denna kurs passar dig som vill förstå mer om:

Målet är:

Kursen är även en god grund för att kunna utöva mineralterapi, om Du vill hjälpa andra förstå vikten av att hålla sin kropp balanserad i en försurad värld

Kurstillfällen: 5 tillfällen á 3 timmar

Kursstart

Våren & Hösten 2013

Kursledare & anmälan

*Linnéa Danell Sundström tel:070-652 35 77 suntliv@gmail.com