Linnéas Kroppsvård

Astma - Alergi - Överkänslig

VAD BEROR BESVÄREN PÅ?

Denna fråga är inte alltid lätt att svara på med en enkel förklaring. Men astma och alergier har ökat ju längre in i industrialiseringen och teknikens värld vi kommit. Nya främmande ämnen tillverkas av människan och fins i ekosystemet. Men även matens näringshalt har försämrats. Mineraler dräneras av sura regn och konstgödning tillför inte det vi tar ur jordarna. Antibiotika och Cortison användandet gör att immunförsvaret försämras och försurningen i kroppen breder ut sej ordentligt. Candida svampar trivs bättre och kan paracitisera sig i tarmväggen, vilkrt leder till sämre näringsupptag och toxiner som sprids och belastar immunsystemet, tarm, hud, lever, njurar, lymf och Lungor. Kroppen får svårt att göra sig av med gifter ju mer försurad vi blir. Gifterna blir kvar och vi får sådana belastningar i kroppen att den uttrycker dessa symtom.

Vad behöver göras för att bli frisk?

Kroppen behöver kunna avgifta sej i snabbare takt. För att bli av med problemen är det viktigaste vad vi dricker och äter. Avsyra kroppen görs effektivast med mineraltillskott. Det som är mest histamin sänkande är Kalk, nässla & c-vitamin (askorbinsyra) har man sett. Tarmfloran behöver förbättras och de goda tarmbakterierna fyllas på. Nu när du kommer ifrån försurningen i tarmen är det idé att ta tarmbakterier i kapsel eller tablettform (Probiotika) Du kan även skicka efter från Holistic på min webbshop till höger. De är skyddade så de ej förstörs i magsyran. Detta gör att bakterier når ut till ändtarmen också. Ring eller skriv om du har frågor Välkommen boka tid för Hälsoanalys