Linnéas Kroppsvård

Dyslexi, kost & massage

Dyslexi & Massage är en metod för att snabbt få, bland annat, förbättrad koncentration. Ett tolvveckors program som kommer från Holland och bygger på koordinations- & funktionsträning samt massage. Metoden har visat sig effektiv att komma till rätta med obalanser. Kosten har stor betydelse för en förbättring av vår hälsa, både fysiskt och psykiskt. Upplysning om kost och mineralbehov ges också om så önskas. Jag behandlar barn över 8 år och vuxna. Vi träffas en gång i veckan för behandling och uppföljning och Du får även ett personligt träningsprogram, som tar ca 10 min/dag att utföra. Välkommen med frågor!