Linnéas Kroppsvård

Wiplach skadad?

VÄGEN TILL GOD HÄLSA

Hälsa innebär graden av hur den inre harmonin, samt hur harmonin mellan dig och omgivningen fungerar.

Att bli frisk innebär att du blir medveten om din obalans och börjar leva enligt naturens lagar.

Hur arbetsförmåga, relationer, humör, framgång i livet mm, fungerar, beror på hur friska och starka vi är. Har vi ohälsa har vi spänningar och blockeringar i energisystemet, då fungerar inte alla organ optimalt utan störningar. Då känner vi att kroppen signalerar på olika sätt. Vi får sk symtom. Men hälsan tiger still!!! som man brukar säga.

För att verkligen bli frisk och stark behövs att: 1) Prioritera sig själv och investera i tid för arbetet med hälsan.

2) Veta vad du behöver göra för att bli frisk.

Den första delen av prioriteringen är upp till individen själv. Den andra delen som gäller kunskap tillhandahåller vi.

Välkommen boka tid för Din hälsa! Klicka på den gröna knappen till höger och hitta behandling, priser jag erbjuder och en tid som passar dej, skriv bara en notis att du har Wiplash skada, alla behandlingar är effektfulla för att hjälpa igång helningsprosesserna.

Min egen erfarenhet av WIPLACH SKADA

Jag har erfarenhet av nackproblem efter två frontalkrockar med ett års mellanrum. Mitt tillstånd var allvarligt och jag fick sk. wiplach skada, med stelhet, inskrängt rörlighet, tankeverksamhet och med tiden smärta. Men jag kan nu fungera fullt ut. Vad har jag gjort för att bli så pass bra: Behandling med Shiatsu och Zonterapi har hjälpt igång helningsprosesser och öppnat upp blockerade energibanor. Jag har ätit extra mineraler (främst magnesium)och vitaminer för att ge kroppen extra byggstenar att reparera med.

Vad händer vid en wiplach skada? Vid en olycka eller händelse där nacken har fått sig en kraftig knyck eller snért, händer något extra med nacken. Ett trauma sker för nacken, man kan likna det med en stukning. Vävnad runt kotpelaren slits isär och töjs ut och en del vävnad slits sönder och vid kroppens reparationsarbete bildas extra stark vävnad. Samtidigt uppstår blockeringar av energi. Meridian och nervbanor som får för lite energi medför att Du blir stel av all slagg-ansamling som beror på cirkulations-störningen.

Behandling är nödvändig i så tidigt stadium som möjligt. Nacken blir annars stelare med tiden och du får svårt att tänka och fungera fullt ut. Blockeringar kapslas in om du väntar och det tar längre tid att få bra resultat. Huvudvärk som följd är vanligt förekommande pga att energiflöden blockerats.

Funktioner i kroppen blir också störda, därför att varge meridian(energibana) som går i hals och nacke har förbindelse med ett organ. Därför är det viktigt att öppna upp dessa plockerade energibanor så kroppen får bättre chans att läka själv.

Mineraler har stor betydelse för hur vi mår. Ta magnesium som ett exempel på vad den gör för nytta i kroppen.

MAGNESIUM Magnesium är förmodligen kroppens viktigaste mineral, och det >90% har brist på i dag. Det aktiverar över 300 olika biokemiska reaktioner, såsom matsmältning, energiproduktion och metabolismen av protein, fett och kolhydrater. Magnesium aktiverar upp till 76 % av alla enzymer i kroppen. Utan magnesium upphör så gott som alla enzymreaktioner. Vid brist på magnesium sänks kroppens funktioner i proportionerlig grad. Magnesium reglerar t ex kalium- och salthalten i och utanför cellen genom ett enzym som i sin tur upprätthåller en fri passage av näringsämnen in i cellen och fri passage av gifter ut ur cellen. Utan tillräckligt med magnesium kommer kalium att utsöndras ur kroppen vilket framkallar svaghet och till sist utmattning. Magnesium har även kallats naturens lugnande medel då det är väsentligt för att nerver och muskler skall fungera effektivt. En av dess viktigare funktioner är nämligen att få musklerna att slappna av efter hopdragning; om du knyter handen med hjälp av kalcium så kan du bara släppa greppet med hjälp av magnesium. Om du ständigt har stela muskler i nacke och rygg eller är stel på morgonen så är det mycket troligt att magnesiumbrist föreligger. Ryggskott kan orsakas av att spända muskler drar ben och diskar ur plats. Magnesiumbrist framkallar muskeltrötthet. Välkommen att pröva en behandling! den som vågar prova får erfarenhet och förstår!