Linnéas Kroppsvård

BEMER stimulerar cirkulationen i minsta blodkärlen

BEMER fysikalisk vaskulär terapi reparerar! Vad är mikrocirkulationen? De stora artärerna förgrenar sig till mindre artärer. Efter det blir de arterioler och till sist kapillärer. I kapillärnätverket övergår arteriella flödet till venösa flödet och sedan börjar blodkärlens storlekar öka igen. 74 % av blodkärlen är de minsta kärlen som hjärtat inte kan påverka. De mindre venerna transporterar ämnesomsättningens rest produkter bort från cellerna till venolerna. Alla dessa små blodkärl bildar mikrocirkulationen. Det vill säga det är bara de stora artärerna och venerna som inte tillhör vår mikrocirkulation. Cellerna behöver syre och näringsämnen Dessa livsviktiga ämnen kommer våra celler tillgodo genom kapillärerna. Därför kan man säga att ett gott flöde i vår mikrocirkulation är livsviktigt för våra celler. Cellerna kan inte leva utan att de kan få tillräckligt med syre till förfogande. Det är ytterst viktigt att de röda blodkropparna kommer in i kapillärerna, eftersom deras uppgift är att transportera syre till de andra cellerna och att även ta bort koldioxiden. Problem med syreupptagningen kan snabbt orsaka vävnadsskador. Detta är den vanligaste orsaken till hälsoproblem Syrebrist i cellerna. Vad visar det för symptom? Trötthet, smärta, dålig återhämtning, sömnrubbningar, högt blodtryck, nervskador, hjärtsymptom och så vidare är alla symptom på en svag mikrocirkulation. Största delen av våra symptom kan kopplas till störningar i just mikrocirkulation. Mikrocirkulationens försvagande utvecklas smygandes En störning kan utvecklas lite i taget under 10 till 15 år innan vi känner av symptomen. När vi sedan får symptom bedövar vi dem med läkemedel, utan att ha någon inverkan på orsaken till varför man fick symptomen. En försämring av blodflödet i mikrocirkulationen är orsaken till varför cellerna får en dålig syreupptagning, som i sin tur leder till, bland annat, en låg energiproduktion i cellerna. Ett annat problem är även att ämnesomsättningens restprodukter, slaggprodukterna, inte avlägsnas tillräcklig väl. Varför försvagas mikrocirkulationen? För mycket stillasittande, stress, åldrandet, sjukdomar och tärande levnadsvanor som tillhör våra vardagliga liv försvagar mikrocirkulationen. Finns det läkemedel som reparerar mikrocirkulationen? Man använder blodförtunnande läkemedel för att få ett bättre flöde i blodet. Läkemedel som Nitro och Viagra inverkar på blodkärlens diameter, de utvidgar på kapillärerna, och betablockerare utvidgar arteriolernas diameter. Men dessa medel har ingen reparerande effekt på själva problemen och alla läkemedel har negativa bieffekter. Vad är BEMER? Fysikalisk vaskulär terapi förbättrar blodflödet i de minsta blodkärlen och blodets fördelning in till vävnaderna. BEMER-teknologin är baserad på stimulering av den rytmiska rörelsen i väggarna i mikrokärl, så-kallad vasomotion. Den effektgivande faktorn är en patenterad signal som återger en frisk rytm till mikrokärlen som har en rubbad rytm. BEMER stöder kroppens förmåga att kunna reparera sig själv genom en förbättrad mikrocirkulation. OBS! Boka direkt har upphört! Välkommen! ATT KÄNNA PÅ EFFEKTEN AV EN BEHANDLING! Facebook.com/linneaskroppsvard https://mikrocirkulationifokus.se