Linnéas Kroppsvård

Skönhet kommer innifrån

ORSAKEN FINNS INNUTI KROPPEN Allt kroppen uttrycker på utsidan, i form av hudproblem av alla slag, rynkor, fåror, svullnad, smärta, inflamation i muskler eller leder, alergi, astma mm, är obalanser i kroppens organsystem, som kommer till uttryck så att vi kan märka det. All symtom beror på att kroppens inre balans har rubbats på grund av olika störningar och brister. Vi behöver hjälpa olika organ i kroppen att fungera bättre. Detta görs genom att ta tex zonterapi & höja näringsintaget. Behandlingarna går ut på att hjälpa kroppen att hjälpa sig själv. Vidga Ditt synsätt på din kropps möjligheter genom att hjälpa den till snabbare läkning. Våga prova en behandling så förstår du bättre. Genom erfarenhet förstår vi. Ser vi att det fungerar, kan vi också tro på att det stämmer.

Hälsa är livskvalité Varje människa är unik. Vi har olika bakgrund, vilja, intressen, erfarenheter, levt på olika ställen, matvanor, tankesätt mm mm

Detta gör att vi utvecklar olika obalanser. Det är först när vi är sjuka som vi får hjälp av sjukvården med olika akutåtgärder.

Alternativ läkekonst

Men här innom biologisk läkekonst kan vi upptäcka dina obalanser på ett tidigt stadium så dina krämpor kan försvinna för gott. Genom att vi upptäcker orsaken till symtomen och behandlar den kan kroppen reparera själv.

Välkommen att prova en behandling. Du kan boka på den gröna knappen till höger.