Linnéas Kroppsvård

Kostrådgivning SYRA -BAS balansering!

Varför behöver vi PH-balansera oss?

I en försurad miljö är de flesta människor försurade! Vi börjar rosta innifrån! Mossar igen likt gräsmattan när mineralerna minskar i jorden.

Är Du också försurad?

Kroppens syra-bas balans har avgörande betydelse för vår hälsa. Om du har rätt pH värde i kroppsvätskorna kan cellandningen fungera mer optimalt, Du undviker värk, ostioporos (benskörhet) och ett hundatals sjukdomar. Syresättningen i varje cell ökar ju närmare rätt pH värde Du kommer. Kroppen kan då ta in näringsämnen bättre och forsla bort slaggämnen (gifter/toxiner) ur kroppen mer optimalt. Ju mer försurad du blir ju sämre immunförsvar får du och förmågan att avgifta sig blir sämre. Med tiden medför försurningen att kroppen uttrycker, att gifterna lagras i leder och skelett och andra vävnader med (syrabildande ämnen) mer stelhet, du får syrebrist som innebär mer smärta, inflamationer, astma, alergier,svullnad mm

BEHANDLING

En behandling går till så att Du får en genomgång av kroppens inre miljö genom ögonanalys/ tunganalys/ ansiktsanalys och eventuellt lämna urinprov. En behandling ingår med exempelvis zonterapi, massage eller shiatsu för att hjälpa kroppens självläkande kraft.

Analys och konsultation med närings- och kostrådgivning ingår i denna behandling

Se info om DIAGNOS och ÖRTER Boka på den gröna knappen till höger. Där ser du priser och vilka behandlingar som erbjuds! Välkommen!

Mineralterapi och KOSTRÅDGIVNING

Exempelvis Kalcium, Magnesium, kalium, zink - karbonat är basgörande och tar bort överskott av vätejoner som vi har för mycket av när vi är översyrade, alltså mineralerna HÖJER pH-värdet i kroppen.

Enzymer och hormoner

Är beroende av mineralerna. Mineralerna avgiftar och syresätter. är rogivande och smärt- lindrande för oss i och med sin syreberikande effekt.(syrebrist ger smärta)

Detox kur behövs!

Detox (Avgiftande) kurer behövs mer än någonsin i dag! I dag kalkar vi skogar, gräsmattor och sjöar. Vi ger djuren extra näring, men vi glömmer kanske bort våra egna behov av näring. I dag har vi mindre tillgång och mer behov av mineraler & vitaminer pga försurad miljö.

Varför?

Vattnet vi dricker, luften vi andas, jordarna vi odlar på, har sämre kvalité än förr och består av mer försurande ämnen och dessutom plockas grödor omogna vilket gör att antioxidanterna ej har bildats. Solmogna grödor innehåller mer vitaminer och antioxidanter.

Varför drabbas vi i norden mest av kroniska sjukdommar?

Bästa vattnet har 7,5 i pH värde. En stor orsak till att vi inte får i oss mineraler är att vattnet vi dricker ur kommunalt vatten från älvarna, är surt. Det vill säga mineralfattigt. Detta beror främst på att det svavelhaltiga och försurade regnen inte kan buffras och mineraliseras genom jordarna pga. att vår berggrund består av Granit. Granitjordar är mineralfattiga, en bergart som ej avger nyttiga mineraler och därför får vi dricka surt (lågt pH värde) mineralfattigt (mjukt) vatten. Bergarten skiljer sig från kalsit eller kritberg som släpper mineraler och gör dricksvattnet mer basiskt och nyttigt för oss. Mineralrika bergarter finns främst i Pajala/ Skåne/Gottland/Danmark/Uppsala/Stockholm Granit (Mineralfattig berggrund)finns även i Finland och Norge.

Stress

Vårt livstempo är högre och mer stressande nu än förr. Det medför att du lättare blir försurad, äter kanske sämre, får en snabbare omsättning och sämre upptag av näringsämnen i kroppen som gör att brister uppstår lättare. Kroppen är stressad av att vara försurad i sig självt. När du bas- gör dig blir du lugn och känner dig mer avslappnad

KOSTTILLSKOTT

Vi behöver extra tillskott för att hålla oss friska och komma ifrån den yttre försurningen. Vi får lösa problemet med att själv mineralisera vattnet och äta kosttillskott. När vi får i oss de basiska mineraler och vitaminer skapas en inre miljö i kroppen där den goda mikrofloran börjar trivas bättre, kroppens förmåga att göra sig av med toxiner och vätejoner ökar och imunförsvaret blir mer aktivt. När vi får i oss extra antioxidanter dvs mineraler, karotenoider, fetter och vitaminer kan kroppen läka själv från en nedbrytande process till en uppbyggande och läkande process.

Hur vet jag hur mycket näringsämnen jag behöver?

Mängden är alltid individuell. Den är beroende av hur länge du har gått med brister och vilka näringsämnen du har brist på. I den stunden Du äter tillräckliga mängder för just Dina behov, kan kroppen avgifta sig och reparera skador. Mängden du får i dig är avgörande för hur resultatet blir. Kroppen tar bara upp det den behöver. Genom diagnos kan jag se vad du saknar och testa in hur mycket du behöver. Du kan även själv lära dig en metod där du testar vad och hur mycket du behöver.

Ytterligare orsaker till försurning

Livsmedelsindustrin raffinerar vår föda, det vill säga, tar bort viktiga ämnen och sätter dit försurade kemiska ämnen för att maten skall få längre hållbarhet och se bättre ut. Fibrer tas bort eller fetterna tas bort från fibrerna för att hårdbröd, pasta och mjöler inte ska härskna i affärerna. Råsocker innehåller naturliga mineraler för att vi skall kunna må bra och spjälka sockret. Men när man raffinerar sockret blir det ett gift i stället för oss och vi blir sjuka. När näringsämnen vi och vår kropp behöver, tas bort från maten och minskas, blir vi trötta för att kroppen börjar ta av sig själv (våra mineral depåer minskar) vi blir då svagare och får mer skador, upplagringar(stelhet), sängt immunförsvar och krämpor med åren och i lägre åldrar än förr.

Maten innehåller kemikalier

Dessutom tillsätts kroppsfrämmande kemiska/syntetiska ämnen för att öka smak, konsistens, färg m.m. Det är ämnen som belastar kroppen ytterligare.

Har Du värdebevis?

Kan du utnyttja värdebeviset och dra av värdet (300 kr) från behandlingens pris. På så vis får du reduserat pris på valfri behandling. BOKA via gröna knappen till höger eller via telefon. VÄLKOMMEN ATT KÄNNA PÅ EFFEKTEN AV EN BEHANDLING!