Linnéas Kroppsvård

Hälsoanalys via ögon-tunga-ansikte

Hälsoanalys via ögon-tunga-ansikte Genom olika diagnos metoder kan du säkrare klargöra obalanser i kroppen som kan orsaka dina krämpor. Diagnos säkrar snabbare behandlingar med bättre och varaktigare resultat. Det är bättre att förstå och förebygga än mäta och täta! Ett ordspråk som är talande för biologisk läkekonst. Symtom Orsak till symtom kan finnas någon helt annan stans än där de uttrycks. Innom alternativmedicinens läkningsfilosofi talar vi hellre om obalans och avvikelse från normal funktion än sjukdom. Vi söker i första hand svar på frågan ”vad beror det på”? Var finns störningen? och ”hur återställs balansen och igångssätts funktionerna på bästa sätt?. Obalans är när kroppen signalerar att den inte orkar uppråtthålla den yttre och inre balansen. Att ha obalans betyder inte nödvändigtvis att man uppfattar sig som sjuk, men det är krämpor (symtom) som finns där likt varningssignal, som betyder att du är belastad i kroppen av någon anledning. Orsaken Det finns alltid en orsak bakom en symtom. Men oftast någon helt annan stans än där de uttrycks. Därför är det viktigt att, likt en detektiv spåra var orsakerna finns. Hälsoanalysen är ett viktigt verktyg för att kunna sätta in bästa behandling för Dina behov. Genom olika metoder kan vi säkrare klargöra obalanser i kroppen som kan orsaka dina krämpor. Analysen säkrar snabbare behandlingar med bättre och varaktigare resultat. TANDFYLLNINGAR och karies kan orsaka smärta och kroniska problem i kroppen. Även om mängden bakterie-gifter från en VARHÄRD under en tand kan tyckas ringa, så utgör den årslånga EXPOSITIONEN en mycket stor risk-faktor för hjärnan och kroppen. \\\"Eftersom vi numera är fullt införstådda med de sjukdoms-framkallande egenskaperna hos staffylokocker och streptokocker, har vi icke den ringaste ursäkt för att tillåta MUNHÅLAN, som är så lätt tillgänglig för lokal behandling, att förbli deras viktigaste tillhållsplats och ett verkligt DRIVHUS, där bakterier kan utvecklas och föröka sig. -En dylik eftergift utgör en allvarlig anklagelse mot hela vår läkarkår.\\\" Hunter37 (1910) kritiserade mycket skarpt den dåvarande tandbehandlingen med \\\"GULDPLOMBER, guldkronor, och guldbryggor som sätts fast i, på och omkring SJUKA TÄNDER, vilket allt utgör en GRAVVÅRD AV GULD över en mängd av infektioner vars like EJ står att uppbringa inom hela Medicinen och Kirurgin. Det hela är en FöRRUTTNELSENS GYLLENE FÄLLA Ögon-analys Vi säger att ögonen är själens spegel. Men vi kan se mycket mer i ögonen. Därifrån kan avläsas om det finns obalanser som exempelvis: Leverns förmåga(ögonvitan )tarmplack, tarmfickor och var de är belägna, candidaöverskott, för lite eller för mycket magsyreproduktion, förkalkningar, översyrlighet, svagheter i organ, om du är stressad mm. I iris (regnbågshinnan) kan man se svagheter i organ och körtlar, toxisk belastning, sjukdomsorsaker, medfödda arvsanlag/ svagheter, försurningar, inflammatoriska tillstånd, cirkulationsbesvär, matsmältningsproblem mm. Man kan även titta i scleran (det vita fältet runt iris) och se allergiska tendenser,tendens till diabetes, blodkärlsstörningar, järnbrist, gallstörningar/fettomsättningsproblem mm, även pupillens form mm är intressant att studera. Tittar man i hela ögat kallas denna diagnos för ögondiagnostik. Ögat har utvecklats från centrala nervsystemet och indelningsgeografin som finns i iris speglar kroppens alla organ. Tecken man kan se är vita eller mörkare schatteringar, fläckar, prickar och färgförändringar i olika formationer. Irisdiagnostik rätt utförd är en mycket tillförlitlig diagnosmetod, som vi vet är ju ögat själens spegel! Tung-analys Via tungans utseende kan man avläsa obalanser som kroppen uttrycker genom att se på färg,fördjupningar,svagheter form,beläggning, fuktighet mm. Ansikts-analys I ansiktet uttrycks gamla som nya obalanser som finns i kroppen. De visas i form av svullnad, rynkor, fåror, färger, hudproblem.

analysen ingår i alla behandlingar om så önskas.